Công ty 715 đứng chân trên vùng biên giới Gia Lai, địa bàn chủ yếu là núi cao, sông suối, các bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ địa cách mạng.

Với bản lĩnh anh hùng và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, 30 năm qua, cán bộ, chiến sĩ, người lao động công ty đã tạo nên vành đai xanh dọc biên giới với bạt ngàn cao su, cà phê, lúa nước, đem lại cuộc sống ổn định, no ấm cho hàng chục nghìn người dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số.