Để tiếp tận và nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn của sản phẩm, Cao Su Xanh đã có buổi khảo sát với từng khách hàng...