Dân Nam Mỹ là những người đầu tiên phát hiện và sử dụng CSTN ở thế kỷ 16. Tuy nhiên, việc sử dụng cao su chỉ phổ biến khi quá trình lưu hóa cao su được các nhà hóa học tìm ra vào năm 1839.

Khi đó, cao su tự nhiên chuyển từ trạng thái chảy nhớt sang trạng thái đàn hồi cao. Đến nay cao su được dùng chế tạo nhiều loại sản phẩm sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác khác nhau như sản xuất vỏ ruột xe, dây thun, keo dán, mặt vợt bóng bàn, nệm, bong bóng, găng tay, thiết bị y tế,….

Các nước thành viên ANRPC chiếm trên 90 % sản lượng cũng là nơi tiêu thụ nhiều CSTN, với mức tiêu thụ trên 50 % tổng mức tiêu thụ trên toàn thế giới. Đứng đầu về tiêu thụ CSTN là Trung Quốc: 3.603 ngàn tấn năm 2011 (33 % so với tiêu thụ trên thế giới), kế đến là Mỹ: 1. 029 ngàn tấn (9 %) và Ấn độ: 958 ngàn tấn (9 %). Chỉ có 3 thành viên của ANRPC là Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ đã tiêu thụ đến 47 % lượng CSTN toàn cầu.

CSTN được sử dụng phần lớn để sản xuất vỏ ruột xe, nên các thị trường ôtô phát triển nhất thế giới đều là những nước nhập khẩu cao su lớn như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.

% cao su tự nhiên được sử dụng theo lĩnh vực

Nguồn: International rubber conference 2012 IRRDB, ANRPC, Challenges in natural rubber supply by memmbers of ANRPC.

Tiêu thụ cao su trên thế giới qua các năm

Nguồn: Natural rubber statistics 2012, Malaysia Rubber Board

Tiêu thụ cao su tự nhiên của các nước, năm 2011 (Ngàn tấn)

Nguồn: NMCE- Natianal Multi Commodity Exchange, Natural rubber 2012-2013

Tiêu thụ cao su tự nhiên của các thành viên ANRPC so với thế giới

Nguồn: International rubber conference 2012 IRRDB, Challenges in natural rubber supply by memmbers of ANRPC