Hotline (24/7) 0938.836.788

Binh đoàn 16 đẩy mạnh phát triển sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Công ty 715 đứng chân trên vùng biên giới Gia Lai, địa bàn chủ yếu là núi cao, sông suối, các bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi căn cứ địa cách mạng.

Với sứ mệnh làm đầu tàu phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, Công ty Bò Sữa TP.HCM đã vận dụng thành công thế mạnh sẵn có để trở thành “biểu tượng” trong nền nông nghiệp thành phố và cả nước.

Liên Hệ

Corey Bojorquez Authentic Jersey