Với sứ mệnh làm đầu tàu phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, Công ty Bò Sữa TP.HCM đã vận dụng thành công thế mạnh sẵn có để trở thành “biểu tượng” trong nền nông nghiệp thành phố và cả nước.

Sứ mệnh kinh tế

Tiền thân là khu kinh tế mới Phạm Văn Cội 2, thành lập năm 1977 với số dân được giãn lên từ các quận Tân Bình, Q.4, Q.10 và Liên đội 9 TNXP. Sau đó, chuyển thành Nông trường Phạm Văn Cội 2, Nông trường Chà Dơ, rồi thành Nông trường Quốc doanh An Phú. Và sau cùng được chuyển thành Công ty Bò Sữa TP.HCM thuộc Sở Nông nghiệp thành phố. Đến tháng 12/1996 trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.