Kể từ năm 2010, sản lượng cao su tự nhiên (CSTN) thế giới hàng năm đã vượt 10 triệu tấn/năm, chiếm trên 40% tổng lượng cao su sử dụng. Sản lượng CSTN của các nước trong Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) tăng hàng năm, đóng góp khoảng 92-94% sản lượng CSTN toàn thế giới.

Tính đến cuối năm 2011, tổng diện tích CSTN trên thế giới đạt 11,84 triệu ha, châu Á chiếm 92,42 % tập trung vào các quốc gia thuộc (ANRPC), châu Mỹ: 5,14 % và châu Phi 2,44 %, châu Mỹ la Tinh: 2,5 %. Trong đó đứng đầu là Thái Lan, đạt 3.394 ngàn tấn; kế đến là Indonesia, Malaysia. Tuy nhiên, dẫn đầu năng suất khai thác là Ấn Độ với 1.771 kg/ha rồi mới đến Thái Lan 1.771 kg/ha, Việt Nam đạt 1.700 kg/ha. Dự báo CSTN trên thế giới năm 2013 sẽ đạt 12,5 triệu tấn, tăng 4,3% so với 2012. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm 90% sản lượng CSTN trên thế giới, đáng kể là Thái lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc. Dự báo sản lượng CSTN sẽ tăng nhiều ở các nước Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Hiệp hôi các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) là tổ chức liên chính phủ được thành lập từ năm 1970. Từ 30/6/2010, ANRPC có 11 họi viên là chính phủ của các quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Srilanka, Thái Lan và Việt Nam. Trụ sở chính của ANRPC ở Kuala Lumpur ( Malaysia). Chính phủ Malaysia đăng cai Văn Phòng Hiệp Hội làm việc tại Tầng 7 tòa nhà Malaysian Rubber Board, đối diện với Tháp đôi Petromas.

Tăng trưởng sản lượng cao su trên thế giới.

Nguồn: Natural rubber statistics 2012, Malaysia Rubber Board.

Sản lượng cao su tự nhiên ở một số khu vực trên thế giới

Nguồn: Rubber-foundation.org, The Freedonia Group, Inc.

Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên của các nước, năm 2011 (Ngàn tấn)

Nguồn: NMCE- Natianal Multi Commodity Exchange, Nateral rubber 2012-2013

Diện tích và năng suất khai thác cao su tự nhiên của các nước thành viên ANRPC, năm 2011

Nguồn: ANRPC

Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên của các nước thành viên ANRPC, năm 2011

Nguồn: International rubber conference 2012 IRRDB, Challenges in natural rubber supply by memmbers of ANRPC