Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, lãnh đạo Chính phủ cho biết phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp trên 3%, trọng tâm đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 22/10, báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, năm 2019, trọng tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp.

Xuất khẩu nông nghiệp 43 tỷ USD.

Cụ thể, Thủ tướng cho biết năm 2019 sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, việc rà soát quy hoạch đất lúa để chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao hơn cũng được tiến hành.

Theo lãnh đạo Chính phủ, trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra, ổn định và tăng thu nhập cho người dân. Chính phủ khuyến khích chính sách thu hút hiệu quả doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

"Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 3%, xuất khẩu trên 43 tỷ USD và 48 - 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới", Thủ tướng cho biết về mục tiêu năm 2018, cùng với đó là phát triển công nghiệp chế biến chế tạo phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin.

Về công nghiệp, xây dựng, Thủ tướng cho biết mục tiêu tăng trưởng đạt khoảng 8% năm 2019, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế.

Các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao như bưu chính, viễn thông, logistics, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... sẽ được tập trung phát triển.

Năm 2019, Việt Nam phấn đấu thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế; tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 7,5%.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định mục tiêu thúc đẩy và nâng cao hiệu quả cơ chế điều phối vùng, phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thành phố lớn. Việt Nam cần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa.

Đặc biệt, "tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thể chế về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt", Thủ tướng nói.

Tăng trưởng GDP 2019 6,6 - 6,8%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm 2019, Việt Nam phải tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh...

Lãnh đạo Chính phủ báo cáo mục tiêu năm 2019, GDP tăng trưởng từ 6,6 - 6,8%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, Thủ tướng cho biết sẽ tăng cường năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Người đứng đầu Chính phủ cho hay chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Cùng với đó, tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất. "Năm 2019 điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tín hiệu của thị trường và yêu cầu quản lý; ổn định thị trường ngoại tệ, vàng; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước", Thủ tướng cho biết. Thủ tướng cũng khẳng định giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, đặt hàng dịch vụ công. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, chi đầu tư và giảm tỷ trọng chi thường xuyên; giảm bội chi NSNN, quản lý và sử dụng hiệu quả, bảo đảm an toàn nợ công, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công.